Nasıl Başvurabilirim?

Öğretim elemanlarımızın önderliği, yönlendiriciliği denetiminde oluşturulan projelerin tasarımların prototip üretimine dönüştürülmesi için formlar kısmındaki başvuru formunu doldurarak oluşturulan proje, fikir ve tasarımları, afiş ve ekip bilgileri ile kariyer merkezine veya Bilgi işlem daire başkanlığına başvurulması gerekmektedir.

TADAT Nedir?

Bilindiği üzere Bilim,Teknoloji,Mühendislik,Matematik ve diğer disiplinler arasında bağın oluşturulması tasarımcı düşüncenin somut çıktılara dönüşmesinde önemli bir araçtır. Yenilikçi fikirler ve yaratıcı çözümlerin çoğu zaman disiplinler arasında ara yüzde oluştuğu olgusundan hareketle, öğrencilerimizin birlikte çalışma , uyum, inovasyon, üretkenlik, girişimcilik, zaman yönetimi becerilerinin oluşmasına ortam sağlamak üzere Öğrenci Yaşam Merkezimizde Tasarımcı Düşünce Uygulama Atölyesi(NKU-TADAT) oluşturulmuştur. Bu merkezimiz 3D yazıcı, masaüstü tasarım araçları (CNC, lazer kesici, elektronik kitler, ahşap işleme aletleri, vinil kesicilerle vs) ile donatılarak Üretmeye, öğrenmeye yönelimli donanımlı öğrencilerimizin çeşitli dallarda konu paydaşı öğretim elemanları ile birlikte tasarımlar oluşturmaları, bu tasarımlarını hayata geçirmelerini ve böylece inovatif süreçlere adapte olmaları amaçlanmaktadır.

 

 

 

 

 

 

TADAT'ta Neler Yapılır?

Bu merkezimizde öğrencilerimizle tasarım odaklı düşünce eğitimleri, 3D yazıcı ile düşünceden tasarıma prototip üretimi, elektronik arduino kitleri, fiziksel programlar platformları ile örnek görsel materyaller üretimi, drone üretimi, animasyon vd içerikle prototipleme kartlarına ilişkin eğitimler, seminerler, kurslar düzenlenmesi planlanmaktadır.Böylece çeşitli fikirlerin, inovasyonların, tasarımların metal,ahşap, elektronik,robotik, kodlama gibi farklı kategorilerde prototip üretimi yapan NKU-TADAT Atölye Laboratuvarlarında farklı disiplinlerde çalışan ortak amacı tasarımcı düşünce ile prototip oluşturmak üretmek olan paydaşların bir araya getirilmesine ortam sağlanması amaçlanmaktadır.

Gelecekte TADAT

Bu kapsamda Sosyal Yaşam Merkezinde kurulan 3 adet-40 kişilik, 1 adet-20 kişilik, 4 adet-5 kişilik uygulama atölyesi hizmete girmiş bulunmaktadır. Bu merkezimize donatılacak fiziksel ve tasarımsal prototipleme aletleri ile fikirlerin tasarıma , tasarımın fiziksel ürünlere dönüştürülmesi; açık kaynak yazılımları ile çevresi ile etkileşimde robotik sistemler tasarlanarak projeye ilişkin dış dünyaya ses,ışık, hareket tepkileri oluşturarak farklı ihtiyaçlara çözüm üreten tasarlanmış çeşitli kartlar ve modüller ile kendi başına çalışan etkileşimli objelerin geliştirilmesine ilişkin eğitimlerin verilecektir. Bu atölyelerimize temin edilecek diğer donanımlarla yapımcı atölye laboratuvarlara (Maker Lab) evrilmesi planlanmaktadır. Ayrıca merkezimizde Öğrencilerimize Autocat, 3D Max, Matlab vs yazılım eğitimleri düzenlenecektir.

 

 

 

Amaç

Öğrencilerimizin eğitimleri süresince bu merkezdeki alacakları eğitimler , tecrübeler ve birlikte sonuç odaklı projeler üretmeleri sureti ile kariyerlerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.